973 62 31 30

Aïllament Tèrmic

Un aïllament tèrmic és un material caracteritzat per la seva alta resistència tèrmica que estableix una barrera al pas del calor entre dos medis que normalment tendirien a igualar-se en temperatura, impedint que el calor traspassi els separadors del sistema que interessa (com una vivenda o una nevera) amb l’ambient que el rodeja.  

 

Tipus d’aïllants:

  • Llana de roca 
  • Poliestirè extruït
  • Fibres de fusta
  • Cotó o Cotton
  • Cel·lulosa de fusta
  • Aïllant reflectiu multicapa

 

Disposem de diferents formes d’aplicació. En plaques de diferents mesures i espessors, o projectat.

 

Planxes revestides PIR

 

Un novell aïllament tèrmic exterior per cobertes inclinades és el PIR, un panell d’espuma rígida de poliisocianurat revestit per les dos cares amb un complex multicapa alumini-kraft. 

 

Aquestes planxes són excel·lents aïllants tèrmics, que a més presenten millores acústiques i molt bones propietats mecàniques.

 

El panell  PIR-CM presenta en una de les dos cares un tractament antilliscants facilitant així les condicions de posada en obra en cobertes inclinades d’alta muntanya. 

 

© 2016 Palle SA. Tots els drets reservats. - Aviso Legal - Política de privacidad

Mobile Menu

973 62 31 30